SAMOSTALNA IZLOŽBA / JOVAN ŠUMKOVSKI: “PRVA PLOČA”

8.-31.7.2017., MMC

Otvorenje izložbe,  subota  8.7. u 20 sati, Multimedijalni centar
Radno vrijeme od 10.00-12.00, 20.00-22.00, nedjeljom i blagdanom zatvoreno

Jovan Šumkovski, 1962., Skopje
Diplomirao i magistrirao na Fakultetu likivnih umjetnosti u Skopju. Priredio dvadesetak samostalnih izložbi u Skopju, Beogradu, Sofiji, Sarajevu, Veneciji, Briselu, Parizu, New Yorku, Sao Paolu, Aleksandriji… Sudjelovao na nad stotinu grupnih likovnih manifestacija. Njegovi radovi su dio  najznačajnijih predstavljanja makedosnke likovne scene u inozemstvu i dio stalnih postava MSU i Nacionalne galerije u Skoplju, institucija i privatnih zbirki. Profesor je na FLU u Skoplju od 2002.godine.
Projekt Bliska prošlost…I jedna anticipacija,  autora Jovana Šumkovskog dio je koncepta za dugoročniju prezentaciju vrhunskih dostignuća makedonskih autora na recentnoj međunarodnoj likovnoj sceni. Ova je izložba mali retroaktivni presijek ( od devedesetih godina do danas), prikaz  njegove idejne i vizualne poruke kao kontinuiranog procesa specifičnog, inventivnog opusa, kao mala multimedijalna (video, fotografija, objekti…) retrospekcija sastavljena od nekoliko cjelina, aktualna, provokativna i svježa u zamisli i njenoj realizaciji. Projekt je koncipiran od radova nastalih u različitim periodima u kojima je temeljito, sukcesivno, kontinuirano  anticipirano sljedeće djelo, sljedeća faza, sljdeća poruka, u kojima je anticipiran pojam artefakti  kao prostorna i vremenska odrednica. I kao imaginativna spekulacija bazirana na sjećanju na temeljne, bitne vrijednosti, one realitete koje čine rekapitular njegovih reakcija i bitnih punktova, situacija i događanja na globalnoj sceni. U tom smislu aktualizira prošlost, registrira sadašnjost i anticipira budućnost. Šumkovski je autor sa ciničnom i ironičnom eksplikacijom, duhovit u likovnoj elaboraciji braneći se od traumatične realnosti suptilnom, intelektualno zahtjevnom dozom humora. Njegova su djela temporalni zapisi gdje artefakti označuju prošlost, sadašnjost i budućnost. Riječ je o pojmu VRIJEME koje sukcesivno nagriza čovjekova ŽELJA ZA MOĆ, dok su mjerne jedinice i suodnosi samo prizma kroz koju se uspostavlja nova mjerna jedinica (vrijednosti) između čovjeka i svijeta.

Partneri