PROGRAM ROVINJSKIH UDRUGA I KUD – ova

12.7.2017. srijeda, TRG M.TITA

U 20.30 sati: Mješoviti pjevački zbor HKD -a “Franjo Glavinić”
U 21 sat: Folklorni nastup  KUD-a „Plesarin “ Rovinj

Partneri