PROGRAM ROVINJSKIH UDRUGA I KUD – ova

13.7.2017., četvrtak, TRG M.TITA

U 21 sat: Dramsko-literarna grupa i zbor „Nuvola“ Udruge umirovljenika Grada Rovinj-Rovigno
u 21.30 sati: Studio za ritmiku i ples „Roxanne“

Partneri