PROGRAM ROVINJSKIH UDRUGA I KUD-ova

21.8.2017, ponedjeljak, TRG M. TITA
U 20.30 sati - ZBOR „NUVOLA“ I DRAMSKO-LITERARNA GRUPA UDRUGE UMIROVLJENIKA GRADA ROVINJA
U 21 sat - FOLKLORNI NASTUP KUD-a „PLESARIN“ 

 

Partneri