PROGRAM ROVINJSKIH UDRUGA I KUD-ova

22.8.2017. utorak, TRG  M. TITA
U 20.30 sati - PLESNI NASTUP: STUDIO ZA RITMIKU I PLES „ROXANNE“
U 21.30 sati - MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR HKD-a „FRANJO GLAVINIĆ“ i KLAPA "VALDIBORA"

Partneri