PROGRAM ROVINJSKIH UDRUGA I KUD – ova

11.7.2018. srijeda, TRG M.TITA

U 21 sat, Dramsko-literarna grupa Udruge umirovljenika Grada Rovinja-Rovigno

U 21.30 sati, Studio za ritmiku i ples „Roxanne“ Rovinj-Rovigno

Partneri