Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja krovna je kulturna institucija čiji je osnivač Grad Rovinj a čije postojanje datira od 1955. godine.
POU Grada Rovinja kreira, organizira te podupire niz kulturnih programa i manifestacija, uključujući obrazovne programe, kazališna gostovanja, kino projekcije, koncerte, književne tribine, izložbe, suorganizator je mnogih gradskih manifestacija, posebnih gradskih programa i sl.
Programi POU-a Grada Rovinja se odvijaju kroz nekoliko djelatnosti:

 •  obrazovna djelatnost: obrazovanje za djecu i odrasle, jezični tečajevi, 
   kreativne radionice za djecu i odrasle, stručna predavanja, programi tjelovježbe,
 •  glazbeno - scenska djelatnost: dramske predstave za djecu i odrasle, 
   koncerti, književne večeri i sl.
 •  kino - prikazivačka djelatnost
 •  likovna djelatnost

Prostori kojima POU-a Grada Rovinja upravlja su sljedeći:

 •  Kazalište/kino "Antonio Gandusio" (Trg Valdibora 17)
 •  Multimedijalni centar Grada Rovinja (Trg brodogradilišta 5)
 •  Učionice i dvorane Doma kuture (Trg m. Tita 12)
 •  Ljetna terasa Monte (na vrhu srednjovjekovne gradske jezgre)

U slučaju potrebe možemo koristiti bilo koji gradski javni prostor.

 

Dokumenti

1. OPĆI AKTI I PRAVILNICI

1. STATUT
2. PRAVILNIK O RADU
3. PRAVILNIK O  UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH  MIJESTA
4. PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA
5. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
6. IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (27.1.2016)
7. IZMJENA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (12.7.2016.)

2. PRISTUP INFORMACIJAMA

1. KATALOG INFORMACIJA
2. CATALOGO DELLE INFORMAZIONI
3. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENE OSOBE MJERODAVNE ZA RJEŠAVANJE OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
4. OBRAZAC ZA POPUNU
5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (PDF) (CSV)

3. PLANOVI I IZVJEŠĆA O RADU

1. BILJEŠKE 2014
2. PLAN NABAVE 2015
3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014.
4. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.
5. FINANCIJSKI PLAN - GRAD I VELIKI KORISNICI
6. FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
7. BILJEŠKE 2015
8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015
9. PLAN NABAVE 2016
10. OBAVIJEST 20.11.2015.
11. STRATEŠKI PLAN 2014. - 2018.
12. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015.
13. PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU
14. FINANCIJSKI PLAN 2017. I PROJEKCIJE 2018. I 2019.g.
15. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
16. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016
17. BILJEŠKE 20164. UPRAVNO VIJEĆE

Članovi Upravnog vijeća su:
Petar Macura, dipl. oec – predsjednik
Cinzia Ivančić, dipl. - članica
Aleksandra Bišić Pavić - članica i zapisničarka

1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

2017.
I sjednica Upravnog vijeća - 24.01.2017.
II sjednica Upravnog vijeća - 08.02.2017.
III sjednica Upravnog vijeća - 05.04.2017.
IV sjednica Upravnog vijeća - 04.07.2017.
V sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2017.

2016.
I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2016.
II sjednica Upravnog vijeća - 18.02.2016.
III sjednica Upravnog vijeća - 14.03.2016.
IV sjednica Upravnog vijeća - 17.04.2016.
V sjednica Upravnog vijeća - 07.07.2016.
VI sjednica Upravnog vijeća - 12.07.2016.
VII sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2016.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 09.09.2016.
IX sjednica Upravnog vijeća - 22.09.2016.
X sjednica Upravnog vijeća - 07.10.2016.
XI sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2016.

2015.
I sjednica Upravnog vijeća - 12.01.2015.
II sjednica Upravnog vijeća - 30.01.2015.
III sjednica Upravnog vijeća - 23.02.2015.
IV sjednica Upravnog vijeća - 09.03.2015.
V sjednica Upravnog vijeća - 02.04.2015.
VI sjednica Upravnog vijeća - 16.06.2015.
VII sjednica Upravnog vijeća - 09.07.2015.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 14.07.2015.
IX sjednica Upravnog vijeća - 28.12.2015.

Partneri