Ova skupina programa kod naših je sugrađana naišla na veliki odaziv.
Do sada smo realizirali osposobljavanje za: računalnog operatera, web dizajnera, samostalnog knjigovođe, maslinara ili vinara/vinogradara. Pokrenute su i grupe njegovateljica, maserka, vrtlara, CAD specijalista, pomoćnih konobara i priprematelja pizza.

Naglašavamo da je ova skupina programa verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta s pravom upisa u radnu knjižicu kao novo zanimanje. Provodi se u razdoblju od listopada do lipnja s različitim vremenskim trajanjem.

Grupe se pokreću kad se oformi skupina od najmanje 10 polaznika.

UPISI: rujan 2016.

POČETAK NASTAVE: Nastava započinje u listopadu ili u bilo kojem terminu prema dogovoru s grupom i u skladu s interesima. Početak nastave može se odgoditi do popunjenja grupe od najmanje 10 polaznika.

TRAJANJE NASTAVE: Vremensko trajanje nastave determinirano je brojem sati i tjednom dinamikom rada te pojedini programi traju od tri do šest mjeseci.

MJESTO ODRŽAVANJA NASTAVE: Teorijska nastava u Domu kulture, vježbe i praktična nastava u specijaliziranim kabinetima naših poslovnih suradnika.

CIJENA: Verificirani programi nisu u sustavu PDV-a. Polaznik ima mogućnost obročnog plaćanja.  

ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS: Svjedodžba o završenoj osnovnoj/srednjoj školi; Rodni list (Izvadak iz matične knjige rođenih); Domovnica; Ispunjena upisnica s ugovorom

- MASER/KA

- NJEGOVATELJ/ICA

- GERONTODOMAĆICA

- DADILJA

- KUHARSTVO

- RUKOVATELJ/ICA TRAKTOROM S RADNIM PRIKLJUČCIMA 

- RUKOVATELJ/ICA TRIMEROM

- SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA/TKINJA

- VINOGRADAR/KA I VINAR/KA

- MASLINAR/KA

- MONTER/KA SOLARNO-TOPLOVODNIH SUSTAVA 

---------------------------------------------------------------------------------------

TEL: 841 246; 830-300; 095 211 65 78 , melita.jurkota@pour.hr

 

NAZIV PROGRAMATRAJANJE U N/S*
(TN+VJ+PN)
CIJENA U KN**UVJETI ZA UPISSADRŽAJ PROGRAMA
         
         
         
MASER/KA 180
(70+50+60)
4.000,00 -Završena najmanje srednja škola
-Osoba starija od 18 god.
Osnove anatomije i fiziologije; Osnove dermatologija; Tehnike klasične masaže; Osnove higijene; Osnove komunikacije i poslovni bonton; Praktična nastava; Zaštita na radu i prva pomoć
DADILJA 400
(178+72+150)
6.000,00 -Završena najmanje srednja škola
-Osoba starija od 18 god.
Zaštita na radu i prva pomoć;Organizacija rada; Komunikacijske vještine; Osnovna psihosocijalna obilježja djeteta; Osnove predškolske i školske pedagogije; Njega i zdravlje djeteta; Aktivnosti djeteta; Praktična nastava
NJEGOVATELJ/ICA 500
(170+50+280)
4.500,00 -Završena najmanje srednja škola
-Osoba starija od 18 god.
Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije; Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba; Zaštita na radu i prva pomoć; Praktična nastava
GERONTODOMAĆICA/IN 160
(65+14+81)
2.800,00 -Završena najmanje srednja škola
-Osoba starija od 18 god.
Osnove gerontologije; Poslovi gerontodomačice; Zaštita na radu i prva pomoć; Praktična nastava
JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU 180
60+10+110
3.800,00 -Završena najmanje srednja škola
-Osoba starija od 18 god.
Osnove kuharstva; Ugostiteljska roba i oprema; Osnove higijene; Zaštita na radu; Praktična nastava
         
SAMOSTALNI/A KNJIGOVOĐA/TKINJA (OSPOSOBLJAVANJE) 120 4.500,00 -Završena najmanje srednja škola
-Osoba starija od 18 god
Regulativni okvir računovodstva; Računovodstvo imovine, kapitala i obveza; Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata; Zaštita na radu; Praktična nastava
MONTER/KA SOLARNO TOPLOVODNIH SUSTAVA (USAVRŠAVANJE) 150
(44+61+45)
6.000,00 -Završena sr.šk. iz područja strojarstva i elektrotehnike
-Osoba starija od 18 god.
Izmjena topline; Konstrukcije toplovodnih sustava; Tehničko dokumentiranje; Sunčani toplovodni sustavi; Zaštita na radu: Praktična nastava – montaža toplovodnih sustava
MASLINAR/KA 120
(60+60)
3.900,00 -Završena najmanje srednja škola
-Osoba starija od 18 god.
Uvod u maslinarstvo; Radovi u masliniku; Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć; Praktična nastava
VINOGRADAR/KA I VINAR/KA 160
(80+80)
3.900,00 -Završena najmanje srednja škola
-Osoba starija od 18 god.
Vinogradarstvo; Vinarstvo; Zaštita vinove loze; Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć; Praktična nastava
RUKOVATELJ/ICA TRIMEROM 90
(30+60)
1.500,00 -Završena najmanje srednja škola
-Osoba starija od 18 god.
Konstrukcija trimera; Rukovanje trimerom; Zaštita na radu; Praktična nastava
RUKOVATELJ/ICA TRAKTOROM S RADNIM PRIKLJUČCIMA 150
(55+95)
1.500,00 -Završena najmanje srednja škola
-Osoba starija od 18 god.
–Odgovarajuća vozačka dozvola
Konstrukcija traktora s radnim priključcima; Rukovanje traktorom s radnim priključcima; Zaštita na radu; Praktična nastava

 

*KRATICE: TN=teorijska nastava; VJ=vježbe; PN=praktična nastava

Partneri