UPISI 2018.

Upisi su otvoreni do 31.siječnja 2018.

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA

POU Grada Rovinja-Rovigno nudi mogućnost upisa tečajeva stranih jezika prema CEF-u za sljedeće jezike:

  • Engleski jezik – od A1 do C2

  • Njemački jezik – od A1 do C2

  • Talijanski jezik (kao jezik društvene sredine) – od A1 do C2

  • Francuski jezik - od A1 do C2

  • Španjolski jezik - od A1 do C2

  • Ruski jezik - od A1 do C2

  • Hrvatski jezik za strance - od A1 do C2

    Što je CEF? (Common European Framework of Reference for Languages) – Zajednički europski referentni okvir za jezike koji jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici verificiranih programa i tečajeva moraju razviti na pojedinom stupnju.

PROGRAMI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Pou Grada Rovinja-Rovigno nudi sljedeće programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja verificirane od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa s pravom upisa u e-knjižicu:

- MASER/KA

- NJEGOVATELJ/ICA

- GERONTODOMAĆICA

- DADILJA

- KUHAR/ICA - jednostavni poslovi

- MASLINAR/KA

- VINOGRADAR/KA I VINAR/KA

- SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA/TKINJA – usavršavanje

- SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA/TKINJA - osposobljavanje

- RUKOVATELJ/ICA TRAKTOROM S RADNIM PRIKLJUČCIMA 

- RUKOVATELJ/ICA TRIMEROM

- MONTER/KA SOLARNO-TOPLOVODNIH SUSTAVA  - usavršavanje

- UZGAJIVAČ/ICA, SAKUPLJAČ/ICA I PRERAĐIVAČ/ICA AROMATIČNOG, LJEKOVITOG I ZAČINSKOG BILJA - novo!!

 ***

INFORMACIJE:

841 246; 830 300; 095 211 65 78

POU Grada Rovinja-Rovigno, Trg m. Tita 12, 52210 Rovinj-Rovigno

e-mail: melita.jurkota@pour.hr

Partneri