Program osposobljavanja za UZGAJIVAČA, SAKUPLJAČA I PRERAĐIVAČA AROMATIČNOG, LJEKOVITOG I ZAČINSKOG BILJA

počinje u srijedu 21.2. u 18 sati!
Prijavite se na 841 246 / 095 211 65 78

http://www.pour.hr/programi-strucnog-osposobljavanja-i-usavrsavanja/obrazovanje/uzgajivacica-sakupljacica-i-preradivacica-aromaticnog-ljekovitog-i-zacinskog-bilja

Partneri