JEZIČNI TEČAJEVI ZA IZNAJMLJIVAČE PRIVATNOG SMJEŠTAJA

UPISI U TIJEKU!

Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja organizira tečajeve stranih jezika prilagođene poslovima privatnog smještaja za građane.

Jezici: talijanski, njemački i engleski

Trajanje: 20 nastavnih sati

Dinamika rada: dva do tri puta tjedno po dva školska sata

Početak nastave: 1. ožujka 2018.

Završetak nastave: najkasnije do 30. ožujka 2018.

Vrijeme održavanje nastave: popodnevni termini

Veličina grupa: 10 – 15 polaznika. Za pokretanje grupe potrebno je najmanje 9 polaznika.

Upisi i informacije: 052 841 246 / 095 211 6578 i Pučkom otvorenom učilištu Grada Rovinja (Dom kulture)

Cijena: 700,00 kn

Partneri