PROGRAM ROVINJSKIH UDRUGA I KUD – ova

11.7.2018. srijeda, TRG M.TITA

U 21 sat, Zbor "Nuvola" i dramsko-literarna grupa Udruge umirovljenika Grada Rovinja-Rovigno

 

Partneri