PROGRAM ROVINJSKIH UDRUGA I KUD – ova

Utorak, 21.8.2018. u 20.30 sati, Trg m.Tita
Studio za ritmiku i ples „Roxanne“ Rovinj-Rovigno

Partneri