PROGRAM ROVINJSKIH UDRUGA I KUD – ova

22.8. 2018. srijeda, TRG M.TITA
U 20.30 sati, Zbor "Nuvola" i dramsko-literarna sekcija Udruge umirovljenika Grada Rovinja-Rovigno
U 21 sat,  KUD „Plesarin“ Rovinj

Partneri