PROGRAM ROVINJSKIH UDRUGA I KUD – ova

23.8. 2018. četvrtak u 20.30, TRG M.TITA
Plesni nastup: Udruga Rovinjske mažoretkinje

Partneri