Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja krovna je kulturna institucija čiji je osnivač Grad Rovinj a čije postojanje datira od 1955. godine.
POU Grada Rovinja kreira, organizira te podupire niz kulturnih programa i manifestacija, uključujući obrazovne programe, kazališna gostovanja, kino projekcije, koncerte, književne tribine, izložbe, suorganizator je mnogih gradskih manifestacija, posebnih gradskih programa i sl.
Programi POU-a Grada Rovinja se odvijaju kroz nekoliko djelatnosti:

 •  obrazovna djelatnost: obrazovanje za djecu i odrasle, jezični tečajevi, 
   kreativne radionice za djecu i odrasle, stručna predavanja, programi tjelovježbe,
 •  glazbeno - scenska djelatnost: dramske predstave za djecu i odrasle, 
   koncerti, književne večeri i sl.
 •  kino - prikazivačka djelatnost
 •  likovna djelatnost

Prostori kojima POU-a Grada Rovinja upravlja su sljedeći:

 •  Kazalište/kino "Antonio Gandusio" (Trg Valdibora 17)
 •  Multimedijalni centar Grada Rovinja (Trg brodogradilišta 5)
 •  Učionice i dvorane Doma kuture (Trg m. Tita 12)
 •  Ljetna terasa Monte (na vrhu srednjovjekovne gradske jezgre)

U slučaju potrebe možemo koristiti bilo koji gradski javni prostor.

 

Dokumenti

1. OPĆI AKTI I PRAVILNICI

1. STATUT 
2. IZMJENE I DOPUNE STATUTA (23.02.2015.)
3. IZMJENA STATUTA (06.11.2017.)
4. PRAVILNIK O RADU
5. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU (02.12.2014)
6. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU (06.10.2017)
7. PRAVILNIK O  UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH  MJESTA 
8. IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (27.1.2016)
9. IZMJENA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (02.10.2017.)
10. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
11. PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA
12. PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE
13. POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
14. PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
15. PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEO-NADZORA
16. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU (04.12.2018)


2. PRISTUP INFORMACIJAMA


1. KATALOG INFORMACIJA
2. CATALOGO DELLE INFORMAZIONI
3. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENE OSOBE MJERODAVNE ZA RJEŠAVANJE OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
4. OBRAZAC ZA POPUNU
5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (PDF) (CSV)
6. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (PDF)
7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU (PDF)

3. PLANOVI I IZVJEŠĆA O RADU

1. BILJEŠKE 2014
2. PLAN NABAVE 2015
3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014.
4. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.
5. FINANCIJSKI PLAN - GRAD I VELIKI KORISNICI
6. FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
7. BILJEŠKE 2015
8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015
9. PLAN NABAVE 2016
10. OBAVIJEST 20.11.2015.
11. STRATEŠKI PLAN 2014. - 2018.
12. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015.
13. PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU
14. FINANCIJSKI PLAN 2017. I PROJEKCIJE 2018. I 2019.g.
15. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
16. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU
17. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2016
18. BILJEŠKE 2016
19. FINANCIJSKI PLAN 2018. I PROJEKCIJE 2019. I 2020.g.
20. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU
21. PLAN NABAVE 2018
22. DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. I PROJEKCIJA 2019. I 2020. GODINE
23. OBRAZLOŽENJE DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
24. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017
25. BILJEŠKE 2017
26. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU
27. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU
28. IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU
29. FINANCIJSKI PLAN 2018. - IZMJENE
30. FINANCIJSKI PLAN 2018. - IZMJENE II
31. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
32. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU
33. PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
34. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2018
35. BILJEŠKE 2018


4. UPRAVNO VIJEĆE


Članovi Upravnog vijeća su:
Nataša Stojanov Dellabernardina - predsjednica
Iva Živolić - članica
Valter Gržina - član

1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Sjednice iz 2019. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 28.01.2019.
II sjednica Upravnog vijeća - 05.02.2019.
III sjednica Upravnog vijeća - 04.03.2019.

Sjednice iz 2018. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 26.01.2018.
II sjednica Upravnog vijeća - 22.02.2018.
III sjednica Upravnog vijeća - 06.04.2018.
IV sjednica Upravnog vijeća – 06.06.2018.
I (konstituirajuća) sjednica Upravnog vijeća – 06.07.2018.
II sjednica Upravnog vijeća – 12.07.2018.
III sjednica Upravnog vijeća – 29.08.2018.
IV sjednica Upravnog vijeća - 14.09.2018.
V sjednica Upravnog vijeća - 04.10.2018.
VI sjednica Upravnog vijeća - 23.11.2018.
VII sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2018.

Sjednice iz 2017. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 24.01.2017.
II sjednica Upravnog vijeća - 08.02.2017.
III sjednica Upravnog vijeća - 05.04.2017.
IV sjednica Upravnog vijeća - 04.07.2017.
V sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2017.
VI sjednica Upravnog vijeća - 14.09.2017.
VII sjednica Upravnog vijeća - 28.09.2017.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 06.10.2017.
IX sjednica Upravnog vijeća - 19.10.2017.
X sjednica Upravnog vijeća - 06.11.2017.
XI sjednica Upravnog vijeća - 04.12.2017.
XII sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2017.

Sjednice iz 2016. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 27.01.2016.
II sjednica Upravnog vijeća - 18.02.2016.
III sjednica Upravnog vijeća - 14.03.2016.
IV sjednica Upravnog vijeća - 17.04.2016.
V sjednica Upravnog vijeća - 07.07.2016.
VI sjednica Upravnog vijeća - 12.07.2016.
VII sjednica Upravnog vijeća - 16.08.2016.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 09.09.2016.
IX sjednica Upravnog vijeća - 22.09.2016.
X sjednica Upravnog vijeća - 07.10.2016.
XI sjednica Upravnog vijeća - 27.12.2016.

Sjednice iz 2015. godine

I sjednica Upravnog vijeća - 12.01.2015.
II sjednica Upravnog vijeća - 30.01.2015.
III sjednica Upravnog vijeća - 23.02.2015.
IV sjednica Upravnog vijeća - 09.03.2015.
V sjednica Upravnog vijeća - 02.04.2015.
VI sjednica Upravnog vijeća - 16.06.2015.
VII sjednica Upravnog vijeća - 09.07.2015.
VIII sjednica Upravnog vijeća - 14.07.2015.
IX sjednica Upravnog vijeća - 28.12.2015.

Partneri